Beni Oyalıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beni Oyalıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beni oyalıyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişinin, diğer kişilerin kendisine yeterince zaman veya dikkat ayırmadığını düşündüğünde kullandığı bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin kendisini önemli hissetmediğini, diğer kişilerin kendisiyle ilgilenmediğini ya da gerektiği kadar ciddiye almadığını düşündüğünü ifade eder.

Bu ifade, bazen bir tür şikayet olarak da kullanılabilir ve kişi, diğer kişilerin kendisine daha fazla ilgi göstermesini veya kendisine daha fazla zaman ayırmasını isteyebilir.

"Beni oyalıyorsunuz" ifadesi argo bir ifade olarak kabul edilmez ve açık bir anlamı vardır. Ancak, bu ifade bazen alaycı veya şaka amaçlı olarak da kullanılabilir, bu nedenle kullanımı ve tonlama, konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

Hakaret mi?


Beni oyalıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde kaymakamlık yazı işleri müdürünün odasına dosyası hakkında görüşmeye giden sanığın burada yaşanan tartışma sırasında kullandığı "Beni oyalıyorsunuz, işinizi yapmıyorsunuz" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17785 Karar: 2016/4876 Tarih: 14.03.2016

"Beni Oyalıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.