Hukuku Katlediyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hukuku Katlediyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hukuku Katlediyorsunuz, bir kişi veya kurumun hukuka aykırı davrandığını veya hukuku çiğnediğini vurgulayan bir deyimdir. Bu kişi veya kurum, hukukun temel ilkelerini, kurallarını veya yargı kararlarını göz ardı ederek, haksızlık, zulüm veya baskı yapabilir. Bu deyim, genellikle bu kişi veya kuruma karşı duyulan öfke, protesto veya eleştiri ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Hukuku Katlediyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hakkındaki mahkumiyet kararına yönelik hazırladığı temyiz talebinde, talimatla ifadesini alan ve karar veren hâkimlere hitaben: (Bu kararı Türk Milleti adına mı yoksa kurt milleti adına mı verdiniz, bu kararı verirken cübbenizin üzerinizde olduğundan emin misiniz, ek savunma hakkını ne zaman verdiniz, ek savunma için süre istemiyorum diyen sanık, yuh yani, sanık ek savunmasında önceki savunmalarımı tekrar ederim şeklinde savunmada bulunmuştur, bu çocuk hikayelerine karnımız toktur, size saygı duyuyorum, aslında size değil cübbenize ve saygın makamımıza, siz hem hukuku katlediyor hem de anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz, yakışıyor mu, saygınız size yoksa meslektaşlarınıza ve saygın makamınıza olsun, sizin gibi kendini hukuktan üstün sayan taraflı saygın bir makam temsil hakim tarafından yargılanmak istemiyorum, sizi HSYK'ya şikayet etmeden bu ezber kararımızı da acilen düzeltin, aksi takdirde infaz koruma memurunu da kollamak kayırmak görevini kötüye kullanmaktan size dava açarım) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/22804 Karar: 2022/16289 Tarih: 29.06.2022

"Hukuku Katlediyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.