Padişah Dölü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Padişah Dölü"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Padişah Dölü" terimi, Türkçe dilinde kullanılan ağır bir hakaret ve küfür ifadesidir. Bu ifade, genellikle kişiyi aşağılamak, aşağılayıcı bir şekilde hakaret etmek veya onu aşağılık bir şekilde değerlendirmek amacıyla kullanılır. "Padişah Dölü" terimi, özellikle duygusal veya öfke dolu anlarda, ciddi bir aşağılama yapmak istendiğinde kullanılan güçlü bir ifadedir.

Bu ifade, tarihsel olarak padişahların soyundan gelme ile ilişkilendirilen bir aşağılama anlamı taşır. "Padişah Dölü" terimi, kişiyi en yüksek derecede aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir şekilde ifade etmeyi amaçlar. Bu tür ağır küfür ifadeleri, saygılı ve nazik iletişim kurma prensiplerine aykırıdır ve toplumsal etik kurallarına uymaz.

Hakaret mi?


Padişah Dölü kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Tanıklar ve...'in beyanlarına göre katılanın çocuğunun okul servisine gecikmesi nedeniyle sanık ile katılanın tartıştıkları ve sanığın katılana "Asker sizin uşağınız değil, terbiyesizlik yapmayın, siz padişah dölü müsünüz?" dediği sabit olup, söylenen sözlerin içerik itibariyle hakaret niteliğinde olduğu gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine hatalı değerlendirme ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/20283 Karar: 2013/172 Tarih:15.01.2013

"Padişah Dölü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.