Önce Sakalını Kes Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Önce Sakalını Kes Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Önce Sakalını Kes Lan” Türkçe bir deyimdir. Bu ifade genellikle birine sakin olmasını veya agresif davranışlar sergilemekten vazgeçmesini söylemek için kullanılır. Ayrıca, birine inatçı olmaktan veya bir şey hakkında ısrarcı olmaktan vazgeçmesini söylemek için de kullanılabilir.

Bu ifade genellikle arkadaşlar veya tanıdıklar arasında şakacı bir şekilde kullanılır ve ciddiye alınması gereken bir ifade değildir. Ancak, bu ifade bazı durumlarda kaba veya saygısız olarak kabul edilebilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Önce Sakalını Kes Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın çocuğunu getirdiği hastanede tartıştığı mağdur doktora söylediği kabul edilen "Sen ilk önce sakalını kes lan" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4948 Karar: 2015/9086 Tarih: 26.10.2015

"Önce Sakalını Kes Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.