Emir Köpeği

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Emir Köpeği"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Emir köpeği deyimi, bir kişinin veya bir grubun başkasının emirlerine itaat eden, kendi düşüncesi veya iradesi olmayan, sorgulamadan veya karşı gelmeden her istenileni yapan anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin veya bir grubun bağımsızlık, özgürlük, onur veya saygı gibi değerlerden vazgeçerek başkasının çıkarları için çalıştığını veya hizmet ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu deyim, köpeklerin insanlara sadık ve itaatkar hayvanlar olduğu ve emirleri yerine getirdikleri için ödüllendirildikleri gerçeğine dayanır.

Hakaret mi?


Emir Köpeği kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
(Cumhuriyet savcısı... yazı işleri müdürü ... ve zabıt kâtibi tarafından düzenlenen ... tarihli tutanağa göre sanık Cumhuriyet savcısının şikâyetçi yazı işleri müdürüne "Sen emir köpeği misin, neden arıyorsun, sen beni aramayacaksın", "Senin çirkin suratını görmek istemiyorum, kapat kapımı" şeklinde sözler söylemesine ilişkin) uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı eylemin sabit olduğu, onur, şeref ve saygınlığı rencide eder nitelikte gerçekleşen bu eylemin 5237 sayılı TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu görülmektedir.   Yargıtay CGK Esas: 2013/4-521 Karar: 2014/54 Tarih: 11.02.2014

"Emir Köpeği" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.