Başın Göğe Erdi Mi?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başın Göğe Erdi Mi?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başın göğe erdi mi?" mecaz anlamda kullanıldığında, bir kişinin veya birinin övülmesi, başarısının yüksek takdir edilmesi veya olağanüstü bir başarı elde etmesi durumunda kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin veya olayın olağanüstü veya hayranlık uyandırıcı olduğunu ifade ederken kullanılır.

Genellikle olumlu bir ton taşıyan bu ifade, bir kişinin sıradışı bir başarı veya beceri sergilemesi durumunda övgüde bulunmak amacıyla kullanılır. Örneğin, birinin önemli bir sorunu çözmesi veya zor bir görevi başarması sonrasında "Başın göğe erdi mi?" denilerek bu kişinin üstün başarısı vurgulanabilir. Ancak ifadenin kullanımına dikkat etmek önemlidir. Bazı durumlarda bu ifade abartı veya alaycı bir anlam taşıyabilir. Mecazi anlamda kullanıldığında, bir kişinin ya da olayın büyütülerek övüldüğü bir ifade olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Başın Göğe Erdi Mi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde sanığın alkollü olarak araç kullanması nedeniyle hakkında ceza makbuzu düzenleyen müşteki polis memuruna hitaben "Başın göğe erdi mi, ağacın tepesine çıktın mI, rahatladın mı deyip aldığı makbuzu yırtmasının ardından "Al ulan, mahvettin beni, rahat mısın" diyerek parçalarını müştekinin suratına fırlatması biçimindeki eyleminin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29964 Karar: 2014/12080 Tarih: 16.04.2014

"Başın Göğe Erdi Mi?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.