Sözüm Ona

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sözüm Ona"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sözüm ona" ifadesi, genellikle anlatılan bir hikayenin veya iddianın gerçekliğine duyulan şüpheyi veya alaycı bir tavırla ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, söylenen şeyin aslında gerçek olmadığını, söz konusu iddianın ya da hikayenin sorgulanması gerektiğini ima eder. Aynı zamanda kişinin kendine özgü bir durum, olay veya inanç hakkında şüpheci bir tutum sergilediğini belirtmek için de kullanılır.

"Sözüm ona" ifadesi, bir konuda özellikle inanılmaz veya kuşkulu durumlar için bir tür ironi veya esprili yaklaşımı ifade eder. Bu ifade, bir durumun veya iddianın pek de gerçek dışı olmadığını ima ederken, aynı zamanda o duruma veya iddiaya ciddi bir şekilde inanmanın da sorgulanması gerektiğini vurgular. Bu ifade, dil kullanımında alaycı bir ton yaratmak veya hafif bir mizah katmak amacıyla da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Sözüm Ona kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye söylediği “Vali, sözüm ona Cumhuriyetin valisi, o da tartışılır, beni dinleseydi, savunmamı alsaydı" şeklindeki rahatsız edici sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26422 Karar: 2016/7480 Tarih: 12.04.2016

"Sözüm Ona" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.