Kıyak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıyak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kıyak" genellikle birine yardım etmek, lütfetmek veya hoşnut etmek amacıyla bir şeyi veya bir hizmeti bedava veya avantajlı bir şekilde sunmak anlamına gelir. Bu terim, genellikle başkalarına kolaylık sağlamak veya onları memnun etmek için gönüllü olarak bir şeyi verme veya yapma eylemini ifade eder. Kıyak, iyi niyetle yapılan bir jest veya yardım olarak düşünülür.

Ancak "kıyak" terimi bazen olumsuz bir anlam da taşıyabilir. Özellikle birine özel bir ayrıcalık sağlamak veya haksız bir avantaj sunmak amacıyla yapılan eylemleri ifade ederken, adaletsizlik veya çıkar çatışması gibi durumları anlatmak için kullanılabilir. Bu nedenle, terimin anlamı genellikle bağlamına göre değişebilir ve pozitif veya negatif bir konotasyon taşıyabilir.

Hakaret mi?


Kıyak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Somut olaya gelince, sanığın gazetedeki köşe yazısında yer alan sözlerinin (Yerel gazetede, ilçeden ayrılan Mal Müdürü hedef alınarak: Organize işler bunlar ... Tabii biz normal insanlar için bir anlam ifade etmese de bazı organize iş yapanlar için acı bir kayıp olmuş, daha nasıl olmasın. İki daire, lüks bir ev, arsa gibi maşallah birçok emekli ikramiyesi hak edecek kadar servet yapmış değerli müdürüm. Aslında tebrik etmek lazım beyefendiyi. Zorla almamıştır ki, ...'de hep teklifle gelir bu işler. Ha unutmadan giderayak yine kayağını yapmış saygıdeğer büyüğümüze, ...yanındaki arsayı devletten çıkartıp devletin adamına tapu kestirmiş bile. Valla helal olsun, ben böyle organize işleri seviyorum) haber niteliğinde olduğu ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş... Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9460 Karar: 2020/5621 Tarih: 04.03.2020

"Kıyak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.