Zehir Zıkkım Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zehir Zıkkım Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zehir zıkkım olsun", genellikle bir kişinin bir şeyi istememesi, umursamaması veya ondan hoşnut olmaması durumunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, olumsuz bir duygu veya tepkiyi belirtirken, aynı zamanda duygusal bir vurgu taşır. "Zehir zıkkım olsun" terimi, bir kişinin istemediği bir durum veya olayı dile getirirken, duygusal bir ifade ile karşılaşmaktan kaçınmaya veya olumsuz bir duruma tepki göstermeye çalışırken kullanılır.

Bu ifade, genellikle bir şeyin önemsenmediğini veya umursanmadığını ifade etmek amacıyla kullanılırken, duygusal bir bağlam içerir. "Zehir zıkkım olsun" ifadesi, kişinin bir olay veya durum karşısında olumsuz bir tepki sergilemediğini veya onunla ilgilenmediğini belirtirken, aynı zamanda olumsuz bir etkileşimi veya duygusal yükümlülüğü ifade eder. Bu tabir kullanılırken, saygılı bir dil kullanarak ifade etmek ve karşınızdaki kişinin duygularını incitmemeye özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Zehir Zıkkım Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik "İlla birilerini arayalım, müdür, milletvekili, ceza yazıp elinize ne geçecek, çoluk çocuğunuz yok mu, sizden misli misli çıksın, Allah belamızı versin, sizinle mahkemede hesaplaşacağız, sizi süründüreceğim, zehir zıkkım olsun aldığınız maaş" şeklindeki sözlerin, ifadelerin bütünlüğü içinde, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4989 Karar: 2015/9334 Tarih: 27.10.2015

Karar #2

Olay günü sanığın mağdurlara yönelik söylediği kabul edilen "Sizin maaşınızı ben ödüyorum, zehir zıkkım olsun, siz ne biçim insanlarsınız" şeklindeki sözlerin muhatapları onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2019/3784 Karar: 2019/10782 Tarih: 18.06.2019

"Zehir Zıkkım Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.