Menfaatçi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Menfaatçi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Menfaatçi", kişinin veya grubun, sadece kendi çıkarlarına veya faydalarına odaklanan bir şekilde hareket ettiğini veya kararlar aldığını ifade eden bir terimdir. Bu tabir, bir kişinin başkalarının ihtiyaçları veya değerleri yerine kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirtirken, bu tür bir tutumu eleştirmek veya sorgulamak amacı taşır. "Menfaatçi" terimi, bencil veya bireysel çıkarları halkın veya toplumun çıkarlarından üstün tutan bir kişiyi veya grubu tanımlarken, olumsuz bir değerlendirme içerir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin veya grubun kendi çıkarlarına veya kazançlarına odaklanan bir şekilde hareket ettiği durumları tanımlamak veya eleştirmek amacıyla kullanılır. "Menfaatçi" ifadesi, toplumsal sorumlulukları veya etik değerleri göz ardı eden davranışları eleştirmek ve insanların daha geniş çıkarları ve değerleri gözetmelerini teşvik etmek amacı taşır. Bu tür ifadeleri kullanırken, bireylerin ve grupların çıkarlarını dengelemek ve toplumsal sorumlulukları gözetmek gerektiğini vurgulamak önemlidir.

Hakaret mi?


Menfaatçi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın araştırma görevlisi kadrosu sınavına katılma talebinin evrak eksikliği nedeniyle reddedilmesi, daha sonra aynı kadroya alınmak üzere girdiği sınavın da genel değerlendirmeyle başarısız sayılması gerekçesiyle olumsuz sonuçlanması üzerine BIMER başvurusunda bulunarak ilgili üniversite yöneticileri hakkında "Menfaatçi, üniversitedeki güçlerini haksızca, vicdansızca, insanların emeğini çalarak idame ettiren, ülkemizde bu insanlarla bilim adına nasıl gelişme gösterebileceğimiz, kendileri milliyetçi adı altında karınlarını doyururken, benim için haksızlığın simgesi, görevini çıkan doğrultusunda insafsızca kullanan, öğrencilerin hayallerini, emeğini, çalışma azmini yıkan" şeklinde söylemlerde bulunması biçiminde gelişen eyleme ve yükletilen suça yönelik katılanlar ...ve ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/15853 Karar: 2022/14536 Tarih: 08.06.2022

"Menfaatçi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.