İnanç Hortumculuğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnanç Hortumculuğu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnanç hortumculuğu, bireylerin inanç sistemlerini kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etme eylemidir. Bu eylem, insanların inançlarını değiştirerek veya etkileyerek, onları istedikleri şekilde yönlendirmeyi amaçlar. İnanç hortumculuğu, genellikle bilgi kirliliği, yanıltıcı propaganda ve duygusal manipülasyon gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. İnanç hortumculuğunun etkileri oldukça derin olabilir. İnsanların inanç sistemlerinin manipüle edilmesi, onların düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebilir. Bu durum, toplumda ayrılıkların ve çatışmaların artmasına neden olabilir. Ayrıca, inanç hortumculuğu insanların özgür düşünme yeteneklerini kısıtlayabilir ve onları kendilerine zarar verebilecek yanlış inançlara sürükleyebilir.

Bu makalede, inanç hortumculuğunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve etkilerini daha detaylı bir şekilde ele alacağız. İnanç hortumculuğunun toplum üzerindeki etkilerini anlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak önemlidir. Kendi inançlarımızı sorgulamak ve manipülasyona karşı bilinçli olmak, sağlıklı bir düşünce yapısının oluşmasına yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


İnanç Hortumculuğu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın kullandığı sözlerin (Sosyal medyada, Başbakana hitaben: ABD ajan... dilenci taktiği uygulamakta, konuşmasına inanç hortumculuğu yaparak başlıyor) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/878 Karar: 2019/5911 Tarih: 26.03.2019

"İnanç Hortumculuğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.