Elin Herifinin Altına Yattın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Elin Herifinin Altına Yattın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Elin Herifinin Altına Yattın" argo ve küfürlü bir dil içeren bir terimdir ve genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılır. Bu kelime, genellikle cinsel içerikli bir hakaret veya aşağılama olarak kullanılır ve özellikle kadınları hedef alırken kullanıldığında oldukça cinsiyetçi ve hoşgörüsüz bir ifade olabilir. Bu ifade, insanlar arasında hoşgörüsüzlüğe ve saygısızlığa yol açabilecek ağır bir hakarettir. Bu tür küfürlü ifadeler, olumsuz duyguları artırabilir ve iletişimde olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Hakaret mi?


Elin Herifinin Altına Yattın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret suçuna ilişkin tanık...'in soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde sanığın katılana telefonda "İki köpek için elin herifinin altına yattın" şeklindeki sözleri sarf ettiğini açıklaması karşısında, tanık in kovuşturma evresinde ayrıntılı ifadesi alınmadan ve önceki anlatımları yöntemince tartışılıp reddedilmeden, yerinde görülmeyen ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2013/25502 Karar: 2014/19535 Tarih: 29.05.2014

"Elin Herifinin Altına Yattın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.