Avukat Olmuşsun Lakin Adam Olamamışsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukat Olmuşsun Lakin Adam Olamamışsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukat olmuşsun lakin adam olamamışsın" ifadesi, Türkçede bir kişinin avukatlık gibi saygın bir mesleğe sahip olduğunu kabul ederken, ahlaki değerler, insan ilişkileri veya kişisel nitelikler açısından eksik olduğunu vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, birinin mesleki başarıya ulaşmış olmasına rağmen, insan olarak saygıdeğer bir duruş sergileyemediğini belirtir.

Bu cümle, genellikle bir eleştiri veya uyarı olarak kullanılır ve kişinin insan ilişkilerinde ve ahlaki değerlerde daha dikkatli ve saygılı olması gerektiğini belirtir. Bu tür ifadelerin kullanımında dikkatli olunması önemlidir, çünkü insanlar arasında rahatsızlık yaratabilir ve saygısız olarak kabul edilebilir.

Hakaret mi?


Avukat olmuşsun lakin adam olamamışsın

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Avukatlığına mı güveniyorsun, avukat olmuşsun lakin adam olamamışsın" şeklinde sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13019 Karar: 2018/12103 Tarih: 01.10.2018

"Avukat Olmuşsun Lakin Adam Olamamışsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.