Düzmece Belge

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düzmece Belge"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Düzmece belge" sahte veya gerçek dışı olduğu düşünülen belgeleri tanımlayan bir terimdir. Bu tür belgeler, genellikle yanıltıcı veya aldatıcı amaçlarla hazırlanır ve insanları manipüle etmek, haksız çıkarlar elde etmek veya bir durumu değiştirmek için kullanılır. Düzmece belgeler, resmi evraklar, yazılı metinler, imzalar, fotoğraflar veya diğer belge türlerini içerebilir.

Düzmece belgelerin kullanımı, yasalara aykırı olabilir ve güvenilmez bilgi veya kanıtların yayılmasına neden olabilir. Sahte belgelerin kullanımı, hukuki sonuçlar doğurabilir ve insanların itibarını veya haklarını zedeleme potansiyeline sahiptir. Düzmece belgeler aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin bir parçası olarak da kullanılabilir, bu nedenle toplumun dikkatli olması ve belgelerin doğruluğunu doğrulamak için gerekli önlemleri alması önemlidir.

Hakaret mi?


Düzmece Belge kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın dava dosyalarına sunduğu dilekçelerinde katılanı kastederek yazdığı "Davacı vekili avukat ... art niyetli ve hileli bir şekilde düzmece belgelerle mahkemeyi yanıltarak davayı kazanmıştır" şeklindeki sözlerinin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42887 Karar: 2017/10837 Tarih: 12.10.2017

"Düzmece Belge" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.