Eşek Gibi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşek Gibi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşek gibi" ifadesi, genellikle bir kişinin beceriksiz, anlayışsız veya aptalca davrandığını vurgulamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin bir işi veya görevi hatalı veya dikkatsiz bir şekilde yerine getirdiğini veya bir durumu anlamadan veya düşünmeden hareket ettiğini ima eder. "Eşek gibi" ifadesi, alaycı bir üslup taşıyarak kişinin yeteneksizliğini veya yetersizliğini vurgular.

Ancak, "eşek gibi" ifadesi aynı zamanda hoşgörüsüzlük veya saygısızlık içerebilecek bir anlam taşıyabilir. Bu tür ifadeler, karşı tarafın duygusal durumunu veya özsaygısını zedeleyebilir ve olumsuz bir iletişim ortamına yol açabilir. İletişimde hoşgörü ve saygı göstermek, anlayışlı bir dil kullanmak ve olumlu bir şekilde ifade etmek önemlidir. Başkalarını aşağılamadan veya küçümsemeden iletişim kurmak, daha sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Eşek Gibi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakkındaki yakalama müzekkeresini yerine getirmek isteyen jandarma görevlilerine "Sizin beni götürme yetkiniz yok, götürürseniz eşek gibi geri getirirsiniz, size kaç para verdiler, satılmışlar" demekten ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 125/1-3-a, 43 bendinde tanımlanan kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme hakaret suçunu oluşturduğu...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/16387 Karar: 2011/17532 Tarih: 17.10.2011

Karar #2

Eylemin (Hemşirelere hitaben: Niye eksik evrak yapıyorsunuz, niye beni buraya getirtiyorsunuz, sizde insanlık yok mu, Allahsızlar, kitapsızlar, eşek gibi bu işi yapacaksınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5320 Karar: 2015/13082 Tarih: 09.12.2015

Karar #3

Eylemin (Sağlık görevlilerine hitaben: Bu enjeksiyonu yapacaksınız, eşek gibi yapacaksınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2577 Karar: 2018/519 Tarih: 22.01.2018

Karar #4

Eylemin (Trafik kontrolü esnasında jandarma görevlisine hitaben: Anahtarı aldın, eşek gibi geri vereceksin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü (mahkûmiyet) etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3944 Karar: 2018/794 Tarih: 24.01.2018

Karar #5

Eylemin (Doktora hitaben: İki saattir bekliyorum, basını arayacağım, şek gibi bakacaksınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, eleştiri dışında cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17467 Karar: 2022/2115 Tarih: 31.10.2022

"Eşek Gibi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.