Gavatlarını Evin Etrafından Çek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gavatlarını Evin Etrafından Çek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gavatlarını Evin Etrafından Çek" ifadesi, genellikle argo veya küfürlü bir dil içeren ahlaki olmayan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin cinsel bir ilişki yaşadığı bir kadını aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler, cinsiyetçilik, cinsel nesneleştirme ve ayrımcılık gibi olumsuz davranışları teşvik edebilir.

Bu ifade, toplumsal olarak kabul edilemez ve saygısız bir dil kullanımına örnektir. İnsanlar arasında saygı, eşitlik ve anlayış temelinde iletişim kurmanın önemi vurgulanmalıdır. Cinsel nesneleştirmeyi ve aşağılayıcı ifadeleri kullanmaktan kaçınılmalı ve başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı bir tutum sergilenmelidir.

Hakaret mi?


Gavatlarını Evin Etrafından Çek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "Gavatlarını evin etrafından çek, hovardalarını dolaştırma, ailenin yüz karası" demek suretiyle üzerine atılı hakaret suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2016 Karar: 2018/2155 Tarih: 20.02.2018

"Gavatlarını Evin Etrafından Çek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.