İş Bilmiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İş Bilmiyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İş bilmiyor" ifadesi, bir kişinin belirli bir konuda yetersiz veya bilgisiz olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton içerir ve kişinin o konuda yetersiz olduğunu vurgularken, onun bilgi veya becerilerini sorgular.

"İş bilmiyor" ifadesi, bir kişinin bir görevi veya konuyu etkili bir şekilde yerine getiremediği veya anlamadığı durumlarda kullanılır. Bu ifade, kişinin yeteneksiz veya deneyimsiz olduğunu ima ederken, onun performansını eleştirme veya küçümseme amacını taşır.

Hakaret mi?


İş Bilmiyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/23853 Karar: 2021/21408 Tarih: 13.09.2021

"İş Bilmiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.