Derdiniz Ne Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Derdiniz Ne Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Derdiniz Ne Lan?" ifadesi, argo ve kaba bir dil içeren bir ifadedir ve genellikle bir kişiye yönelik olarak, onun neyle meşgul olduğunu veya neden bu şekilde davrandığını anlamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, genellikle alaycı veya sorgulayıcı bir tonla kullanılırken, karşı tarafın durumunu anlamaya veya onun düşüncelerini veya duygularını anlamlandırmaya çalışırken kullanılır.

"Derdiniz Ne Lan?" ifadesi, bazen kaba ve saygısız bir şekilde kullanılarak karşı tarafı küçümsemek veya alay etmek amacı taşıyabilir. Bu tür ifadeler, olumsuz etkileşimlere veya iletişim kopukluğuna neden olabilir. Daha yapıcı bir iletişim tarzı benimsemek, karşılıklı anlayışı artırabilir ve olumlu etkileşimleri teşvik edebilir. İletişimde açık ve saygılı bir dil kullanmak, sağlıklı iletişim ve olumlu ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Derdiniz Ne Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara hitaben söylediği "Siz kimsiniz lan, derdiniz ne lan" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44002 Karar: 2017/14270 Tarih: 04.12.2017

"Derdiniz Ne Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.