İddianame Uydurmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İddianame Uydurmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İddianame, savcının suçlamalarını ve delillerini içeren bir belgedir. Mahkemeye sunulan iddianame, yargılamanın başlamasına neden olur. Uydurmak ise, gerçek dışı bir şey söylemek veya hayal gücünden yararlanarak yakıştırmak anlamına gelir. Örneğin: Uydurma bir hikaye anlattı. Uyduruk bir bahane buldu.

İddianame uydurmak deyimi, gerçek olmayan suçlamalarla birini mahkemeye vermek anlamına gelir. Bu deyim genellikle haksızlık, iftira veya komplo gibi durumlarda kullanılır. Örneğin: Ona iddianame uydurdular ve tutukladılar. İddianame uydurmakla suçlanan savcı görevden alındı.

Hakaret mi?


İddianame Uydurmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan katılanın inceleme dışı bir soruşturma nedeniyle sanık hakkında mala zarar verme ve hakaret suçlarından iddianame düzenlerken sanığın şikâyetçi olduğu katılan... hakkında hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, iftira, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve hakaret suçlarından delil yetersizliği nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, bu karara itiraz eden sanığın itiraz dilekçesinde katılana hitaben "... C. Savcısı... dosyaları karıştırıp iki önemli delili yok edip bir iddianame uydurup haksız dava açıyor" şeklinde ifadeler kullandığı olayda, sanığın katılana hakaret etme niyetinin olmadığına dair savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/4-618 Karar: 2021/575 Tarih: 18.11.2021

"İddianame Uydurmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.