Adaletinizi Sinkaf Edeyim (S.keyim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletinizi Sinkaf Edeyim (S.keyim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adaletinizi s.keyim" veya "adaletinizi sinkaf edeyim" ifadesi, adalet sistemi veya adaletin sağlanmasıyla ilgili duyulan öfke, hayal kırıklığı veya memnuniyetsizliği ifade etmek için kullanılan argo ve sert bir tabirdir. Bu ifade, adaletin sağlanamadığı, haksızlıkların yaşandığı ve adaletin yerine getirilmediği durumlar karşısında kullanılır.

 

Bu tür bir ifade, adalet sisteminin ya da adaletin sağlanması konusunda duyulan güvensizlik ve hoşnutsuzluğu dile getirir. Argolu ve sert bir tabir olduğu için, kullanıcıların dikkatli olması ve bu ifadeyi kullanırken muhataplarını ve ortamı dikkate alması önemlidir. Kullanıldığı duruma bağlı olarak, bu ifade kaba ve saygısız olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Adaletinizi sinkaf edeyim (S.keyim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın başka bir suçtan tutuklamaya sevk edildiği, sorgusundan sonra tutuklanması üzerine bu karara tepki göstererek sorguyu yapıp tutuklama kararı veren hakime "Sizin adaletinizi sinkaf edeyim, sizin yaptığımız işin içine s.çayan, sizin gibi adaletçi olmaz verdiğiniz karan da sinkaf edeyim" dediği olayda, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 15 CD Esas: 2012/6180 Karar: 2012/41043 Tarih: 11.09.2012

Karar #2

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle (Mahkeme heyetine hitaben: Sizin adaletinizi sinkaf edeyim, oraya oturmakla siz kendinizi ne zannediyorsunuz) ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

   

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15937 Karar: 2022/16137 Tarih: 27.06.2022

"Adaletinizi Sinkaf Edeyim (S.keyim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.