Ne İdüğü Belirsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne İdüğü Belirsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne idüğü belirsiz" deyimi, bir şeyin veya bir kişinin tanımının zor olduğunu veya anlamının belirgin olmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, bir nesnenin, bir olayın veya bir kişinin niteliği veya özellikleri hakkında net bir fikir olmadığında kullanılırken, belirsizlik veya anlaşılmazlık vurgulanmış olur.

Bu deyimi genellikle eleştiri veya alay amacıyla da kullanabilirsiniz. Örneğin, bir durumun karmaşıklığını veya anlamını anlatmak veya bir şeyin ciddiye alınmadığını ifade etmek için bu deyimi kullanabilirsiniz Örnek cümleler: "Olayın nasıl başladığını veya ne olduğunu hala anlamış değilim, her şey ne idüğü belirsiz gibi görünüyor.", "Bu tartışma tamamen ne idüğü belirsiz konularda dönüp duruyor." ve "O kişi, her zaman ne idüğü belirsiz fikirlerle gelir, kimse ne demek istediğini anlamaz."

Dikkat edilmesi gereken nokta, bu ifadeyi kullanırken insanları küçümsememek veya aşağılamamak, sadece belirgin olmayan veya anlaşılması güç bir şeyi tanımlarken kullanmaktır.

Hakaret mi?


Ne İdüğü Belirsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosu’na verdiği.. Havale tarihli şikayet dilekçesinde, önceki dilekçelerinde işlem yapan savcı ve hakim olan müşteki katılanlarına hitaben "Sayın Savcınız... Bilinçli olarak anayasal suç teşkil eden belgeleri kanarak, belge alarak anayasayı açık ihlal etmiş olan bu kooperatif yetkilerimi koruyarak hukuka aykırı davranışta bulunmuştur. Sayın savcımız da bu kararı ile çete menfaatine uygun bir davranış sergilemiştir... Sayın Savcımız... Ve Hâkimimiz... Tarafından ne idüğü belirli olmayan bir şekilde bitirilen bu dava hukuksuzluk örneklerinden biridir. Eski Yönetim Ki Başkan Yardımcısı...in Savcılığınıza vermiş olduğu ifadede... sam ... Kooperatifimizin birtakım işlerini yapmaya' diye belirttiği... bakan değildir. Bu da çetenin suç sinliğidir... Soruşturma Deryan San anayasal suç teşkil eden tüm delil ve belgelerimizi çete adına savuşturmuştur. Nasıl bir adalettir ki Hâkim... (Sayın... Savcımızın eşi)... Mahkemesinde... tahliye istemli dosyası ile geçici güvenilir kişi sahtekârlarından tapu kayıtlarındaki 7. olan ...in davasına da bakmaktadır. Beyi savcılık ayağını yok ederken, kendisi de bizi tahliye etmek ile yapmaktadır. Ne idüğü belirsiz adalet bundan başka bir şey olamaz" şeklinde yazılara yer vermesi biçiminde gelişen eyleme ilişkin) sanığın şikayet dilekçesinde yer alan ve davaya konu edilen ifadelerin bir bütün halinde TCK'nın 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17777 Karar: 2022/19626 Tarih: 12.10.2022

"Ne İdüğü Belirsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.