Eski Eşimi Satıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eski Eşimi Satıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eski eşimi satıyor" ifadesi, genellikle bir kişinin eski eşinin veya ilişkisinin gelecekteki veya mevcut ilişkisini kötülemek veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin eski eşi hakkında olumsuz düşüncelere veya duygulara sahip olduğunu ve bu düşüncelerini ifade ederken aşırıya kaçabileceğini ifade eder. Bu tür bir ifade, duygusal yaraları veya kişisel çatışmaları yansıtabilir ve genellikle ilişkilerin sona ermesi veya boşanma süreçlerinde kullanılır.

Ancak, "eski eşimi satıyor" ifadesi sıklıkla abartılı bir üslup veya mizahi bir anlam taşıyarak da kullanılabilir. Bu durumda ifade, bir kişinin eski eşinin olumsuz yönlerini veya komik yanlarını vurgularken, bu durumun gerçekçi olmadığını veya sadece bir espri unsuru taşıdığını belirten bir şekilde kullanılabilir. Özetle, ifade hem olumsuz duyguları yansıtabilir hem de mizahi bir dille eski ilişkileri anlatmada kullanılabilir.

Hakaret mi?


Eski Eşimi Satıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Duruşma salonundaki savunma esnasında, orada bulunan kişiye hitaben: ... benim eski eşimi sattığı için benim...'de bulunmamı istem" doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7702 Karar: 2015/12839 Tarih: 07.12.2015

"Eski Eşimi Satıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.