Alın Bunların Diplomasını

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alın Bunların Diplomasını"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alın bunların diplomasını" ifadesi, Türkçede genellikle bir kişi veya grup hakkında yapılan eleştirel ve alaycı bir yorumdur. Bu ifade, birinin başarılarına, bilgilerine veya yeteneklerine şüpheyle veya küçümseyerek yaklaşıldığını göstermek için kullanılabilir.

Örneğin, bir grup insanın yaptığı işin ya da sergilediği becerinin, eğitim veya deneyimlerine göre yetersiz olduğu düşünüldüğünde, bu ifade kullanılabilir. Bu durumda, "diploma" kelimesi, genellikle bu kişilerin eğitim derecesine veya sahip oldukları niteliklere atıfta bulunarak, bu derece veya niteliklerin değersiz veya anlamsız olduğunu ima etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Alın bunların diplomasını kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ameliyattan memnun olmayan hasta tarafından, sosyal medya aracılığıyla doktora hitaben: Şimdi hepsinin günahını alamam, iyisi var olmayanı var, bence bir iş yaparken 1-2-3 doktordan aşağı sormadan kimseye teslim olmayın. Mekanı cennet olsun Mustafa Kemal Atatürk doktorlarımız için bir laf etmiş ama ölmüş, keşke hangi doktorlar diye sorsalarmış, ehil mi değil mi?... doktoru... de beni yaktı, alın bunların diplomasını) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3519 Karar: 2018/3549 Tarih: 14.03.2018

"Alın Bunların Diplomasını" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.