Riyakâr

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Riyakâr"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Riyakâr," genellikle samimi olmadığı veya içten gelmediği halde, yüzeyde iyi niyetli veya samimi gibi görünmeye çalışan kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu terim, kişinin gerçek düşüncelerini veya duygularını gizleyerek, başkalarını etkileme veya olumlu bir izlenim yaratma amacı taşıdığını ifade eder. Riyakârlık, çoğu zaman toplumsal normları veya beklentileri karşılamak amacıyla sergilenen bir davranış biçimidir.

Riyakârlık, kişinin kendisini başkalarının beklentilerine uydurarak veya çıkar sağlamak amacıyla yapmacık bir şekilde davrandığını ifade eder. Bu terim, kişinin samimiyetsiz veya yapay davranışlarına vurgu yaparak, gerçek benliğini gizleyerek veya değiştirerek, başkalarının tepkilerini yönlendirmeye veya avantaj elde etmeye çalıştığını ifade eder. Riyakârlık, insanlar arasındaki güveni zedeler ve sağlıklı iletişimi engellerken, aynı zamanda kişilerin kendilerini olduğu gibi ifade etme ve dürüstlüğü koruma gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Riyakâr kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın basın açıklamasında katılana "... diğer parti büyüklerine yağ çekerken kendinden geçiyordun ... ağzından sahte ballar damlıyordu, senin riyakar ikiyüzlü olduğunu, ... 400 trilyon belediyenin parasını har vurup harman savurarak içine ettin..." şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri tarzındaki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40207 Karar: 2017/12908 Tarih: 14.11.2017

Karar #2

Olay günü sanığın "Sen çok terbiyesiz, riyakar, yalancı birisin ..., suratına da söyledim, yine söylüyorum, din tüccarlığı yapıyorsun, dini alet ederek kendini haklı gösterme çabalarında bundan biraz adam ol, bazı insanlar iki taraflı oynar, ama sen her taraflı oynuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1547 Karar: 2019/11986 Tarih: 11.09.2019

"Riyakâr" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.