Allah’ınız Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah'ınız Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah'ınız yok" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı, onların ahlaki değerlere, vicdana veya insanlık kurallarına uygun davranmadıklarını ima etmek için kullanılır. Bu ifade, bir eleştiri veya kınamayı ifade eder.

Özetle, "Allah'ınız yok" deyimi, birinin diğerine, yaptıkları eylemler veya davranışlar nedeniyle etik, ahlaki veya vicdani değerlere aykırı olduklarını belirtmek için kullanılır. Bu ifade genellikle bir kınamayı ve başkalarının daha doğru ve etik bir şekilde hareket etmelerini isteyen bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Allah'ınız yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen "Vicdansızlar, ben hastayım, sizin Allah'ımız yok, siz insan değilsiniz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25953 Karar: 2016/7151 Tarih: 07.04.2016

Karar #2

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Jandarma görevlilerine hitaben: Siz kim oluyorsunuz, benim anneme ait evi arıyorsunuz, Allahsızlar, sizin Allah'ınız yok, siz para ile bu mesleği yapıyorsunuz, ben ise gönüllü yaptım, siz kimsiniz, bu evi arayamazsınız) mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14382 Karar: 2021/15700 Tarih: 02.06.2021

"Allah'ınız Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.