Fetullah’ın Polisleri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fetullah'ın Polisleri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fetullah'ın polisleri", genellikle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisi altında olan veya örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. FETÖ, Türkiye merkezli bir örgüttür ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen başarısız darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla gündeme gelmiştir. Bu terim, örgütün emir ve talimatlarına sadık olan veya örgüt içinde görev alan kişileri anlatmak için kullanılırken, genellikle eleştirel bir anlam taşır ve kişilerin FETÖ'nün etkisi altında olduğunu ima eder.

"Fetullah'ın polisleri" ifadesi, özellikle emniyet teşkilatı içinde yer alan ve örgütün hedeflerine hizmet ettiği iddia edilen kişilere atıfta bulunurken, aynı zamanda FETÖ'nün devletin farklı kurumlarına sızma çabalarını veya etkisini belirtir. Bu ifade, genellikle örgüte aidiyet veya bağlılık gösteren kişilere yönelik eleştiri veya suçlamaları ifade etmek amacıyla kullanılırken, örgütün faaliyetleri veya etkisi konusunda farkındalık yaratmayı hedefler.

Hakaret mi?


Fetullah'ın Polisleri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki polis memurlarına söylediği kabul edilen "Sizin ne olduğunuzu biliyorum, siz Fetullah'ın polislerisiniz" şeklindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/6448 Karar: 2015/9296 Tarih: 27.10.2015

"Fetullah'ın Polisleri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.