Pisliğe Bulaşmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pisliğe Bulaşmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pisliğe bulaşmış," genellikle ahlaki açıdan olumsuz veya yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilen bir ifadedir. Bu deyim, bir kişinin kötü niyetli veya etik dışı davranışlara karıştığını ifade ederken, genellikle olumsuz bir yargı veya aşağılama içerir. Terim, kişinin itibarını zedelemek ve onun ahlaki değerlerini sorgulamak amacıyla kullanılabilir.

"Pisliğe bulaşmış" ifadesi, genellikle suç, yolsuzluk, dolandırıcılık gibi olumsuz eylemleri tanımlamak için kullanılır. Bu deyim, bir kişinin veya grubun etik dışı veya kabul edilemez eylemlere bulaştığını vurgulayarak, toplumsal normlara aykırı davranışları eleştirmeyi amaçlar. Ancak ifadenin kullanımı, aşağılayıcı veya suçlayıcı bir dille kullanıldığında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Toplumsal iletişimde daha yapıcı ve saygılı ifadeler kullanarak, ahlaki ve etik konulardaki endişeleri dile getirmek genellikle daha iyi bir yaklaşımdır.

Hakaret mi?


Pisliğe Bulaşmış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan hakkında gazetede yazıldığı kabul edilen sözlerin (Belediye Başkanı hedef alınarak: Muhtemel başkan adayı... dimdik ayakta, çünkü boğazına kadar pisliğe bulaşmış durumda, eğilirse ne olacağını siz düşünün, kurumun devir olduğunda çıkacak kokuları bırakın mide bulandırmayı, nefes almamızı dahi zorlayacak şiddette olacaktır) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadan gözetilmeden, sanık hakkın da mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3719 Karar: 2019/8078 Tarih: 30.04.2019

Karar #2

“sanığın gazetede yayınlanan açıklamasında katılan hakkında " Veysel, yolsuzlukları, esnafa karşı haksızlıkları ile adam boyunca pisliğin içine batmıştır" sözlerine yer verecek küçük düşürücü değer yargısında bulunduğu suçu hukuka uygun kılan eleştiri çerçevesini aştığı....

Yargıtay 4.CD Tarih:24.09.2003 Esas: 2002/25305 Karar: 2003/8178

"Pisliğe Bulaşmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.