Buralarda Harcanıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Buralarda Harcanıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Buralarda harcanıyor" ifadesi, bir yerde para harcandığını veya para harcanmaya değer bir şeyler olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir yerde yapılan yatırımların, alınan hizmetlerin veya yapılan işlerin, para veya kaynaklar açısından değerli olduğunu vurgular.

Örneğin, bir turist, bir şehirde gezerken, etrafındaki güzellikleri ve hizmetleri görerek "Buralarda harcanıyor" diyerek, bu şehirde yapılan yatırımların, turistlere hitap eden hizmetlerin ve bölgenin güzelliğinin, para ve kaynaklar açısından değerli olduğunu ifade edebilir.

Bu ifade, bir övgü ifadesi olarak kullanılır ve bir yerde yapılan yatırımların, harcanan kaynakların veya alınan hizmetlerin, değerli olduğunu vurgular. Ancak, bu ifade aynı zamanda eleştiri ifadesi olarak da kullanılabilir ve bir yerde yapılan harcamaların gereksiz veya israf olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Buralarda harcanıyor hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın İçişleri Bakanlığına hitaben yazdığı... tarihli dilekçesinde suç tarihinde... Valisi olan müştekiye yönelik "...'de öyle başarılı bir vali var ki, inanan bunu Başbakan hat- ta Cumhurbaşkanı yapmalı, burada harcanıyor, tabii ki şaka bence vali bile olamaz hiçbir katkısı olmamış" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/26851 Karar: 2016/5653 Tarih: 23.03.2016

"Buralarda Harcanıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.