Adamlık Öğrensin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamlık Öğrensin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamlık öğrensin" ifadesi, Türkçede bir kişiye veya gruba, daha olgun, sorumlu, saygılı ve iyi karakterli olmaları için bir uyarı veya öğüt olarak kullanılır. Bu ifade, genellikle bir kişinin olması gereken özellikleri ve davranışları sergilemediğinde veya toplumun beklentilerine uygun hareket etmediğinde söylenir.

"Adamlık öğrensin" ifadesi, bir kişinin karakterini ve davranışlarını geliştirmesi ve daha uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtir. Bu ifade, olumsuz bir tutum ve davranış sergileyen birine, daha iyi bir insan olmak için çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatır.

Hakaret mi?


Adamlık öğrensin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, jandarma karakoluna ait santrali arayan sanığın telefona bakan görevliyle yaptığı konuşmada, katılanın gıyabında söylediği "...’i şikayet edeceğim, biraz adamlık haysiyet öğrensin" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10365 Karar: 2016/1734 Tarih: 03.02.2016

"Adamlık Öğrensin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.