Sokarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sokarım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sokarım" ifadesi, Türkçede argo bir ifadedir. Cinsel içerikli ve küfürlü bir ifade olan "sokarım", karşı tarafa aşağılayıcı ve saygısız bir şekilde yaklaşmayı amaçlar. Bu tür ifadeler genellikle hoşgörüsüz, saygısız ve olumsuz bir dil kullanımını yansıttığı için iletişimde kullanılması tavsiye edilmez.

Hakaret mi?


Sokarım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Savcıya da size de yaptığınız işe de sokarım) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasını esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39953 Karar: 2017/12002 Tarih: 31.10.2017

Karar #2

Eylemin (Sokarım albayına) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1214 Karar: 2019/9902 Tarih: 28.05.2019

"Sokarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.