Plaka Götümde Takılı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Plaka Götümde Takılı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Plaka götümde takılı" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grup insanın, belirli bir yerin plaka kodu ile özdeşleştirilen özelliklerini veya niteliklerini taşıdığını ima eden bir argo ve aşağılayıcı bir ifadedir. Bu tür ifade, genellikle bir yer veya grubun olumsuz veya aşağılayıcı özelliklerini taşımak istemeyen kişilere yönelik olarak kullanılır.

Bu ifade, aynı zamanda kişinin kendi kimliği veya özellikleri hakkında gururlu ve özgüvenli bir tavır sergilediğini ifade etmek amacıyla da kullanılabilir. Ancak, genellikle küfür içeren bir dil kullanılması nedeniyle aşağılayıcı ve olumsuz bir anlam taşır. İfade, toplumsal iletişimde hoşgörü ve saygının önemini yansıtan daha yapıcı bir dil kullanımının tercih edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Hakaret mi?


Plaka Götümde Takılı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü -motosikletle giderken trafik ekibince durdurulup plakası sorulan suça sürüklenen çocuğun söylediği "Plaka götümde takalı lan, görmüyor musunuz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7294 Karar: 2019/13705 Tarih: 02.10.2019

"Plaka Götümde Takılı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.