Üniformaya Yakışmıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üniformaya Yakışmıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üniformaya yakışmıyorsun" ifadesi genellikle bir kişinin belli bir rol veya pozisyondaki davranışları, tutumları veya görünümüyle uyuşmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin belirli bir statü, meslek veya toplumsal rolle uyumlu olmadığı düşünülen özelliklerine veya davranışlarına vurgu yapar. Örneğin, bir kişi askeri bir üniforma giydiğinde ciddiyet ve disiplin beklenirken, eğlenceli veya rahat bir tavır sergiliyorsa, "üniformaya yakışmıyorsun" denilerek bu uyumsuzluk vurgulanabilir.

Bu ifade aynı zamanda bir kişinin dış görünümünü veya tarzını da içerebilir. Örneğin, bir iş yerinde profesyonel bir ortamda çalışırken aşırı rahat veya rastgele giyim tarzı tercih eden bir kişi için de kullanılabilir. Bu ifade, kişinin uygunluk veya uyumsuzluk algısına dikkat çekerken, genellikle sosyal normlara, beklentilere ve becerilere vurgu yapar.

Hakaret mi?


Üniformaya Yakışmıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın katılana "Sen bu üniformaya yakışmıyorsun" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6085 Karar: 2019/17047 Tarih: 03.12.2019

"Üniformaya Yakışmıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.