Satılmışlara Kanıp Bana mı Gücün Yetti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Satılmışlara Kanıp Bana mı Gücün Yetti"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Satılmışlara kanıp bana mı gücün yetti?" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun, başkalarını manipüle ederek veya yanıltarak onlara destek sağladığını ima eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin kendisinin daha dürüst veya gerçekçi olduğunu savunurken, karşı tarafın sahte veya manipülatif bir davranış sergilediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Satılmışlara Kanıp Bana mı Gücün Yetti kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisi hakkında yargılama yaparak mahkumiyet hükmü veren (CMK'nın 250. maddesi uyarınca yetkili) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına hitaben yeniden yargılama talebi içeren dilekçede müşteki hâkimler ve Cumhuriyet savcısına hitaben yaz- dağ "Buna sebep yanlış karar veren DGM yargısızdır, şimdi onlar kana yaksınlar, Fatih gibi zafer elde etmiş, Hz Ömer'in adaletini bile geride bırakmıştır, bravo DGM'ye, satılmışlara kanıp bana mı gücün yetti, ey gafil DGM yargısı" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikâyetçilere yönelttiği sözlerin şikâyetçileri onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/19778 Karar: 2014/1697 Tarih: 22.01.2014

"Satılmışlara Kanıp Bana mı Gücün Yetti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.