Bunda Doktor Kılığı Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bunda Doktor Kılığı Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bunda doktor kılığı yok" ifadesi, bir kişinin veya bir şeyin, bir doktor veya uzman gibi görünmediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin veya bir nesnenin, sahip olduğu niteliklerin veya özelliklerin, beklenen veya aranan özelliklerle uyuşmadığını vurgular.

Örneğin, bir kişinin, tıp alanında uzman olmadığı halde, tıbbi tavsiyeler verdiğini düşündüğümüzde, bir başkası "Bunda doktor kılığı yok" diyerek, kişinin tıbbi konularda yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade edebilir.

Bu ifade, bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve bir kişinin veya bir nesnenin, beklenen özelliklere sahip olmadığını vurgular. Ancak, bu ifade bazen yanlış anlaşılabilir veya aşağılayıcı olarak algılanabilir, bu nedenle kullanımı sınırlı olmalıdır.

Hakaret mi?


Bunda doktor kılığı yok hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura söylediği "Kalsa muayene olmuyorum, bu ne biçim doktor, bunu kim koymuş buraya, bunda doktor kılığı yok" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları oluşmadığından...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/40226 Karar: 2017/8977 Tarih: 14.09.2017

"Bunda Doktor Kılığı Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.