Bozuk Yapıda Biri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bozuk Yapıda Biri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bozuk yapıda biri" ifadesi, bir kişinin karakter, kişilik veya davranışlarının bozuk olduğunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin yıkıcı, zararlı veya etik değerlere uygun olmayan davranışlar sergilediğini ifade eder.

Örneğin, "O bozuk yapıda biri, sürekli insanları kandırıyor ve aldatıyor" ifadesi, bir kişinin aldatıcı ve zarar verici davranışlar sergilediğini ifade eder.

Bu ifade, bir kişinin olumsuz davranışlarını belirtmek için kullanılır. Ancak, bu ifade karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin davranışlarının olumsuz olduğunu ifade etmek için yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bozuk yapıda biri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hasta haklan bildirim formunda, doktora hitaben: Mesleğin etik ve yeminin yüceliğini kaybetmiş, mesleğinin vasıflarını yerine getirmeyecek bozuk yapıda biridir. Öğrendiğim kadarıyla birden fazla kez şikayet edilmiş birinin nasıl oluyor ki hastaları tehlikeye düşürmeye devam ediyor) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasını esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4 CD Esas: 2016/15045 Karar: 2019/2455 Tarih: 06.02.2019

"Bozuk Yapıda Biri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.