Amına Soksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amına Soksun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amına soksun" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, bir kişi veya duruma karşı öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır. İfade, cinsel bir tehdit ve saldırganlık içerir ve genellikle aşırı derecede kaba ve saygısız bir şekilde kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amına soksun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sanık tarafından, üzerindeki eşyaları teslim etmeden binaya alınmayacağını bildiren kadın jandarma görevlisine hitaben: Alsın a.ına soksun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü (mahkumiyet) etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/10443 Karar: 2020/5955 Tarih: 11.03.2020

"Amına Soksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.