Bölücülük Yapmayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bölücülük Yapmayın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bölücülük yapmayın" ifadesi, bir topluluğun veya toplumun bir bölgesinde veya birbirleri arasında ayrım yaparak ayrılmasına neden olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade eder. Bu ifade, birliği ve dayanışmayı korumak için kullanılan bir deyimdir.

Örneğin, "Bölücülük yapmayın, hepimiz aynı ülkenin vatandaşıyız" ifadesi, bir topluluğun veya toplumun ayrışmasına neden olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, birliği ve dayanışmayı korumayı hedefler.

Bu ifade, birliği ve dayanışmayı vurgulamak için kullanılır. Ancak, bu ifade bazen siyasi veya ideolojik tartışmalarda kullanılarak karşı tarafı eleştirmek veya susturmak için kullanılabilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, birliği ve dayanışmayı teşvik etmek için yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bölücülük yapmayın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre ... Belediyesi'nde yapılmakta olan bir toplantıda yetkili kurumlardan alınan izin doğrultusunda görüntü almak için görevlendirilen polis memurlarının belediye binasından çıkmalarının talep edilmesi üzerine durumun ilçe emniyet müdürü olan katılana haber verildiği, belediye başkanı olan sanığın bu konuda görüşmek için binaya gelen katılana karşı sarf ettiği "Burası belediye binası, ben de belediye başkanıyım, sizi buraya sokmuyorum, benim binamdan defol çık, bölücülük yapmayın, ortamı germeyin, ben daha fazla gererim" şeklindeki sözlerin mahiyeti, olayın meydan geldiği yer ve koşullar da dikkate alındığında bir bütün halinde hakaret suçunu oluşturduğu, direnme suçunda aranan cebir ve tehdidin unsurlarını yasal anlamda içermediği gözetilmeden, görevi yaptırmamak için direnme suçundan da yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 5. CD Esas: 2013/13057 Karar: 2014/13166 Tarih: 23.12.2014

"Bölücülük Yapmayın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.