Bu Adama Kim Dur Diyecek?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Adama Kim Dur Diyecek?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu adama kim dur diyecek?" ifadesi, bir kişi ya da durumda otorite veya kontrol eksikliği olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle, bir kişinin yapmak istediği şeylerde hiç kimse tarafından durdurulamadığı veya bir kişinin kontrolsüz olduğu durumlarda kullanılır.

Örneğin, bir kişinin çok güçlü veya etkili olduğu bir durumda, biri "Bu adama kim dur diyecek?" diyerek bu kişinin yapmak istediği şeyleri durduracak veya kontrol altına alacak birisinin olmadığını ifade edebilir.

Ancak, bu ifade aynı zamanda bir eleştiri ifadesi olarak da kullanılabilir ve bir kişinin aşırı güç veya kontrol arayışına dikkat çekebilir.

Hakaret mi?


Bu adama kim dur diyecek hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan belediye başkanına hitaben yazdığı yazıda geçen "...in keyfi yönetim uygulamaları her gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak ilçe merkezinde... Mahallesi'nde ailesine ait ev,...in patronu... tarafından yapılan inşaatın önünü açmak için alelacele alınan karar ile geçtiğimiz gün belediye ekipleri tarafından yakıldı,...in insanların atalarından kalan malları üzerindeki keyfi yönetim uygulamaları her gün yeni bir boyut kazanıyor. Acaba vatandaşın canı yanıyor, bu olaylar başkanı mutlu mu ediyor?... Belediyesi, yeter artık, burası Patagonya Cumhuriyeti mi? İnsafsız su faturaları, adaletsiz kira zammı, bu adama kim dur diyecek?... Yönetiminin zulmü altındaki...'da adaletsiz ve keyfi yönetim uygulamalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz hafta vatandaşlara yansıyan iki keyfi uygulama da artık yeter dedirtti..,Belediyesi'nin evsel katı atık bedeli ile ilgili alınan kararın dışında bir uygulamaya gidildiği, meclisten katı atık bedeli için sabit ücret kararı çıkaran… bu faturalar da sabit ücret yerine ton başına ücret uygulamasını gerçekleştirdi. Evler için önceki fatura döneminde... TL. uygulanan katı atık bedeli bu ayki faturalarda tüketime göre uygulandı. Bu ayki faturalarda ton başına... TL katı atık bedeli faturalara eklendi. Bu akıl almaz keyfi uygulamalara karşı hukukçuların yargı yoluna gidecekleri kaydedildi" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41561 Karar: 2017/12458 Tarih: 06.11.2017

"Bu Adama Kim Dur Diyecek?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.