Kaçakçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaçakçı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaçakçı" genellikle yasadışı yollarla mal, hizmet veya insan ticareti yaparak kazanç elde eden kişiyi ifade eden bir terimdir. Bu kişiler, genellikle vergi ödemek veya yasal düzenlemelere uymak gibi yükümlülüklerden kaçınarak kar elde etmeye çalışırlar. Kaçakçılık, ekonomik ve sosyal düzeni bozabilir, yasaları ihlal edebilir ve yerel veya uluslararası düzeyde ciddi suçlarla ilişkilendirilebilir.

Kaçakçılık faaliyetleri genellikle mal kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı gibi farklı alanlarda gerçekleşebilir. Bu tür faaliyetler, devletlerin güvenliğini tehdit edebilir, yerel ekonomileri olumsuz etkileyebilir ve toplumsal düzeni sarsabilir. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, kaçakçılıkla mücadele etmek ve bu tür faaliyetleri engellemek için yasaları uygulamak, sınırları korumak ve işbirliği yapmak gibi çeşitli tedbirler alırlar.

Hakaret mi?


Kaçakçı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemlerin (Sosyal medyada, Cumhurbaşkanına hitaben: Evlatlarımız ISİD ile savaşıp hayatlarını kaybederken Rusya'ya Erdoğan ve ailesinin IŞİD' in işlettiği kuyulardan kaçak petrolü Türkiye'ye getirdiğini belgelemiş, dünyanın en pahalı benzinini kullanan Türkiye'de sadece bu kaçakçılığı yapan RTE ve ailesi olması) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanığın temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK'nin 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. Esas: 2019/3989 Karar: 2020/2258 Tarih: 02.06.2020

"Kaçakçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.