Altı Üstü Devlet Memurusun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Altı Üstü Devlet Memurusun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Altı üstü devlet memurusun" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya duruma karşı, onun önemini veya değerini küçümsemek ve hafife almak amacıyla kullanılır. Bu ifade, bir eleştiri veya küçümseme anlamı taşır.

Örneğin, bir devlet memurunun yetkisini, önemini veya pozisyonunu küçümseyen ve onun daha alçakgönüllü olması gerektiğini ima eden bir durumda bu ifade kullanılabilir. Bu tür ifadeler, insanlar arasında anlaşmazlıklar, rekabet veya gerginlik olduğunda ortaya çıkar ve olumsuz duyguları yansıtır.

Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü olumsuz anlamı, karşısındaki kişiyi rahatsız edebilir ve ilişkilerde gerilime yol açabilir.

Hakaret mi?


Altı üstü devlet memurusun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İddianamede yer verilen "Sen altı üstü devlet memurusun, sen kim oluyor- sun ve mahkemece hakaret suçunun kabulüne ilişkin gerekçede gösterilen "terbiyesiz" şeklindeki kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29508 Karar: 2016/7424 Tarih: 11.04.2016

Karar #2

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Okul parkında çocuğunu oynatmak isteyen anne tarafından, o an itibarıyla aynı parkta öğrencilere eğitim verdiği gerekçesiyle isteme karşı çıkan öğretmene hitaben: Ahlaksızın, terbiyesizsiniz, sen kimsin, altı üstü bir devlet memurusun) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/25611 Karar: 2022/22790 Tarih: 16.11.2022

"Altı Üstü Devlet Memurusun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.