Adaletiniz Batsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletiniz Batsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adaletiniz batsın" ifadesi, adalet sistemi veya adaletin sağlanmasıyla ilgili duyulan öfke, hayal kırıklığı veya memnuniyetsizliği dile getiren bir tabirdir. Bu ifade, genellikle adaletin sağlanamadığı, haksızlıkların yaşandığı ve adaletin yerine getirilmediği durumlar karşısında kullanılır.

 

Özellikle adalet sisteminin yozlaşmış, haksız veya adaletsiz olduğu düşünülen zamanlarda, insanlar bu ifadeyi kullanarak duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade ederler. Bu ifade, adaletin sağlanması konusundaki beklentilerin karşılanmadığını ve adaletin sağlanması için yapılan mücadelelerin başarısız olduğunu gösterir.

Hakaret mi?


Adaletiniz batsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdurlara hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Tanıklık yapmadığı için hakkında disiplin hapsine hükmedilen sanık tarafından, hakime hitaben: Ben on yıldır ceza yatıyorum, hiçbir ceza almadım, bu cezayı kabul etmiyorum, batsın sizin adaletiniz) mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18334 Karar: 2019/2001 Tarih: 23.01.2019

"Adaletiniz Batsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.