Delikanlı Değilsin Sen Karısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delikanlı Değilsin Sen Karısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Delikanlı Değilsin Sen Karısın" deyimi, bir kişiye karşı kaba veya aşağılayıcı bir şekilde kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeyle, kişiye erkeklik özellikleri taşımadığı veya güçlü olmadığı ima edilirken, bunun yerine zayıf veya kadınsı nitelikler taşıdığı iddia edilir. Bu ifade genellikle aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Delikanlı Değilsin Sen Karısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen "Delikanlı değilsin, sen karısın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44413 Karar: 2017/15756 Tarih: 28.12.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın söylemlerinin (Sigara içilmeyen oda talebini reddeden cezaevi müdürüne hitaben: Yalan söylüyorsun, sen delikanlı değilsin) hakaret suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41966 Karar: 2018/389 Tarih: 17.01.2018

Karar #3

Olay günü sanığın müşteki jandarma görevlisine hitaben söylediği kabul edilen "Komutan sen delikanlı mısın, delikanlı adamı içeri alıyorsun, karı satanları almazsınız da benim gibi delikanlıları alırsınız" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43824 Karar: 2017/14586 Tarih: 11.12.2017

Karar #4

Olay günü sanığın katılana gönderdiği cep telefonu mesajlarında "İ... hala H... 'den mi korkuyorsun, avukat bey biraz delikanlı ol, bizden ol talimat gereği açmıyorsun İ... belli ama bu hayat devam edecek bunu da unutma, erkeksen aç, açamazsın oğlum, sen nasıl Antalyalısın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17477 Karar: 2019/690 Tarih: 09.01.2019

Karar #5

Mahkemece hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen "Delikanlıysan ...e sahip çık, adam olun len" biçiminde kaba nitelikteki sözün ne surette katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu açıklanıp değerlendirilmeden bu suçtan mahkûmiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2016/8906 Karar: 2017/23708 Tarih: 01.11.2017

Karar #6

Sanığın mağdura yönelttiği "Adamsan, delikanlıysan, maçlarımıza bir daha çıkma" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, yerel mahkemenin gerekçe ve uygulamasının yerinde olduğu anlaşılmakla...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6596 Karar: 2018/3647 Tarih: 14.03.2018

"Delikanlı Değilsin Sen Karısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.