Fitne ve Fesat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fitne ve Fesat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Fitne ve fesat, toplumda karışıklık, bozgunculuk, bölücülük ve anarşi çıkarmak anlamına gelir. Fitne, aynı zamanda imtihan, sınama, bela gibi anlamlara da gelir. Fitne ve fesat, İslam dininde büyük günahlardan sayılır ve Allah’ın rızasına aykırıdır. Fitne ve fesat çıkaranlar, insanları şirke, isyana ve günaha sürüklerler. Fitne ve fesat, toplumun huzurunu, birliğini ve güvenliğini bozar.

Hakaret mi?


Fitne ve Fesat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olan sanığın... Hakları Derneği Başkanı olan katılana yönelik... yönetim kurulu üyelerine göndermiş olduğu elektronik postada yer alan "...i sürekli iç işlerle fitne ve fesatla uğraştıranlar öte yandan emek hırsızlığı yapmaktadır, ... başkan...in yaptığı yazılı açıklamada ... davasını kendilerinin açtığını utanmadan ilan edebilmektedir. Bu acze düşmüş ve emek hırsızı tavrı şiddetle protesto ediyorum. Ortalığı karıştırmakla görevli olan kimi üyelerden acil açıklama bekliyorum, aksi halde yapılan hırsızlığı teşhiri ile ilgili basın açıklaması yapacağım" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6628 Karar: 2015/2507 Tarih: 10.06.2015

"Fitne ve Fesat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.