Cevap Vermek Zorundasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cevap Vermek Zorundasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cevap vermek zorundasın" ifadesi, bir kişiden veya bir şeyden beklenen veya talep edilen bir cevabı vermesi gerektiğini ifade eder. Bu ifade, genellikle bir soruya veya duruma yanıt verme gerekliliğini vurgulamak veya bir kişinin sorumluluk veya yükümlülük altında olduğunu belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Cevap vermek zorundasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Doktora hitaben: Terbiyesiz kadın, her sorduğunda cevap vermek zorundasın) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay CD Esas: 2020/17804 Karar: 2022/16129 Tarih: 27.06.2022

"Cevap Vermek Zorundasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.