Aldatmaca

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aldatmaca"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Aldatmaca, bir kişi veya grup tarafından başkalarını kandırmak, yanıltmak veya gerçek niyetlerini ve amaçlarını gizlemek amacıyla planlanan ve gerçekleştirilen hileli veya düzenbazca bir eylem veya yöntemdir. Aldatmaca, insanların güvenini kötüye kullanarak, gerçekleri çarpıtarak veya sahte bilgiler sunarak gerçekleştirilebilir. Bu terim, dolandırıcılık, hile, kandırmaca veya manipülasyon gibi eylemleri içerebilir ve genellikle bir avantaj elde etmek, bir sorumluluktan kaçınmak veya bir suçun ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılır.

Hakaret mi?


Aldatmaca kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, husumetli tarafa hitaben: Teşekkül halinde bir çete oluşturup haksız kazanç ile kişilerin psikolojisi üzerinde etki yaratarak, aldatmaca ve kandırma yöntemleri ile kişilerin elinde bulunan maddi gücü ve eşyalarını ele geçiren bu şahıslardan) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28030 Karar: 2015/13325 Tarih: 14.12.2015

"Aldatmaca" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.