Eşek Oğlu Eşek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşek Oğlu Eşek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşek oğlu eşek" ifadesi, genellikle bir kişiyi ya da birinin davranışını alay etmek, eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin veya davranışın gereksiz, anlamsız, beceriksiz veya aptalca olduğunu ima ederken, aynı zamanda alaycı bir üslup taşıdığını vurgular. "Eşek oğlu eşek" ifadesi, yaygın olarak hoşgörüsüzlük, aşağılama ve kaba dil kullanımını yansıtan bir ifadedir.

Bu ifade, duygusal yaralanmalara veya iletişimsel çatışmalara yol açabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca, başkalarına saygı göstermeyi ve nazik bir iletişim tarzını teşvik etmek önemlidir. Alaycı ifadelerin yerine daha yapıcı ve hoşgörülü bir dil kullanarak iletişim kurmak, daha olumlu ve sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Eşek Oğlu Eşek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yakınının cenazesi nedeniyle izinli olarak evine gelen ve geceleyin kaldığı odanın kapısını aile mahremiyeti gereği kapatmak isteyen sanığa müsaade edilmemesi nedeniyle çıkan tartışmada, haksız tahrik altında kalan sanığın katılana yönelik olarak "Adi herif, soysuz herif, eşek oğlu eşek, şerefsiz herif demek suretiyle hakarette bulunduğunun tarihli tutanak, katılan ve tanık jandarma görevlisi beyanlarıyla sabit olduğu gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2561 Karar: 2019/9682 Tarih: 27.05.2019

Karar #2

(Öğretmen olan sanığın sınıfta öğrencilerle konuşurken Cumhurbaşkanını hedef alarak "Sanki çok gelişmiş bir ülkedeyiz, bir de saray yaptırıyoruz, onca para veriliyor oraya, o kadar açıkta insan var, hiç düşünmüyorlar, sonra eşek oğlu eşeğin bir sürü gemisi, onları nasıl kazanıyor zannediyorsunuz, emeğiyle mi kazanıyor sanıyorsunuz, siz kastettiklerimin kimler oldukların anlamışımızdır" şeklinde sözler söylemesine ilişkin) bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/1785 Karar: 2019/4708 Tarih: 03.07.2019

"Eşek Oğlu Eşek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.