Seviyene Düşemem

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seviyene Düşemem"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Seviyene Düşemem kelimesi, bir kişinin kendini başka bir kişiden daha üstün veya değerli gördüğünü ve onunla aynı düzeyde konuşmak veya davranmak istemediğini ifade eden bir sözdür. Bu söz, genellikle küçümseme, alay veya kibir anlamına gelir.

Hakaret mi?


Seviyene Düşemem kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eyleme (Beni sakin rahatsız etme, seviyene düşemem ve yazık ki olgun ve medeni olduğunu düşünmüştüm, neden terk edildiğin ortada senin) ve yükletilen suça yönelik katılan.... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...   Yargıtay  4. CD Esas: 2021/23052 Karar: 2022/14969 Tarih: 13.06.2022

"Seviyene Düşemem" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.