Bir Yerine Sokarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bir Yerine Sokarım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bir yerine sokarım" ifadesi argo bir ifadedir ve genellikle bir kişinin bir başkasına tehditkar bir şekilde davranmayı ima etmek için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin bir başkasını fiziksel olarak zarar vermek veya onu incitmekle tehdit ettiğini ifade eder.

Bu ifade kaba ve tehditkar bir ifade olduğundan, karşı tarafa karşı hoşnutsuzluk yaratabilir ve yasa dışı davranışları teşvik edebilir. Bu nedenle, bu tür ifadeler kullanmaktan kaçınmak ve daha uygun ve saygılı ifadeler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bir başkasına zarar vermeyi ima eden bu tür ifadeler yasal sonuçları olabileceğinden, kullanmaktan kaçınmak her zaman daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bir yerine sokarım kelimesi hakaret değildir. (TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURUR.)

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılama konusu olayda, sanığın katılanın gıyabında tanık ...'e söylediği "Ona söyle gözündeki güneş gözlüğünü çıkartsın, yoksa onun münasip bir yerine sokarım" şeklindeki sözlerinde iletme kastının bulunduğu ve sözlerin TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle eylemin hakaret suçu olarak değerlendirilip sanığın beraatine verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/10906 Karar: 2020/18912 Tarih: 08.12.2020

"Bir Yerine Sokarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.