Doğru Düzgün Doktorluk Yapsana Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Doğru Düzgün Doktorluk Yapsana Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade argo ve kaba bir dille kullanılan bir ifadedir. "Doğru düzgün doktorluk yapsana lan" ifadesi, bir kişiye karşı öfkeli veya tahammülsüz bir ton içerisinde konuşurken kullanılır. Bu ifade, kişinin beklentileri veya talepleri yerine getirmediğini ifade ederken agresif bir dil içerir.

Hakaret mi?


Doğru Düzgün Doktorluk Yapsana Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik kullandığı "Sen ne biçim sorular soruyorsun, nasıl doktorluk yapıyorsun, doğru düzgün doktorluk yapsana lan, ben senin yaptığın işi de bilirim, televizyonda zaten sağlık çalışanlar dövenleri gördükçe onlara kızıyordum ama haklılarmış" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29543 Karar: 2016/7909 Tarih: 18.04.2016

"Doğru Düzgün Doktorluk Yapsana Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.