Şer İttifakı Oluşturmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şer İttifakı Oluşturmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şer İttifakı, olumsuzluk durumlar için kötülerin bir araya gelmesini ifade eder. Düşman veya rakip güçlerin bir araya gelerek ortak bir amaç doğrultusunda ittifak oluşturmasını ifade eder. Bu makalede, Şer İttifakı'nın nasıl oluşturulabileceği ve bu ittifakın potansiyel sonuçları hakkında bilgi verilecektir. Şer İttifakı'nın oluşturulması için bazı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. İlk olarak, ortak bir hedef veya düşman belirlenmelidir. Bu hedef veya düşman, ittifakın üyelerini bir araya getirecek ve birlikte hareket etmelerini sağlayacaktır. İkinci olarak, güç dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. İttifakın üyeleri arasında denge sağlanmalı ve her bir üye, diğerlerine karşı avantajlı bir konuma gelmemelidir.

Şer İttifakı'nın potansiyel sonuçları da dikkate alınmalıdır. Bu ittifak, güçlü bir birliktelik oluşturarak hedefe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmayı sağlayabilir. Ancak, ittifakın üyeleri arasında güven sorunu ortaya çıkabilir ve birbirlerine olan bağımlılık artabilir. Ayrıca, ittifakın sonucunda ortaya çıkacak olan yeni dengeler ve ilişkiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Hakaret mi?


Şer İttifakı Oluşturmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Baroya sunulan dilekçede, avukat hakkında: Kötü niyetli olduğu, onur ve haysiyetiyle bağdaşmayan gayriahlaki tavırlar içinde olduğu, iftira teşkil eden beyanlar vererek pervasızca hareket ettiği ve bunu şiar edindiği, şer ittifakı oluşturduğu) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6025 Karar: 2018/11400 Tarih: 19.09.2018

"Şer İttifakı Oluşturmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.